KIK Marketing en Communicatie, gevestigd aan Markt 88, 4701 PJ Roosendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Marloes Boogaard is de Functionaris Gegevensbescherming van KIK Marketing en Communicatie. Zij is te bereiken via marloes@kikmc.nl.

In deze verklaring komen de volgende onderwerpen aan bod:
1. Persoonsgegevens die wij verwerken
2. Doelen en grondslagen
3. Computerprogramma’s en -systemen
4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
5. Delen van persoonsgegevens met derden
6. Cookies
7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
8. Beveiliging

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

‚Äč

KIK Marketing en Communicatie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
‚Äď Voor- en achternaam
‚Äď Geslacht
‚Äď Geboortedatum
‚Äď Adresgegevens
‚Äď Telefoonnummer
‚Äď E-mailadres
‚Äď IP-adres
‚Äď Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze¬†website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
‚Äď Locatiegegevens
‚Äď Gegevens over jouw activiteiten op onze website
‚Äď Internetbrowser en apparaat type
‚Äď Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen
echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kikmc.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

KIK Marketing en Communicatie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
‚Äď Het afhandelen van jouw betaling
‚Äď Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
‚Äď Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen¬†voeren
‚Äď Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
‚Äď Om goederen en diensten bij je af te leveren
‚Äď KIK Marketing en Communicatie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de¬†website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw¬†voorkeuren.
‚Äď KIK Marketing en Communicatie volgt jouw surfgedrag over verschillende websites¬†waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
‚Äď KIK Marketing en Communicatie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe¬†verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Grondslagen
‚Äď Toestemming (de betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn¬†persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden)
‚Äď Overeenkomst (de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst¬†waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene v√≥√≥r de sluiting van een
overeenkomst maatregelen te nemen)
‚Äď Wettelijke verplichting (de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke¬†verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust)
‚Äď Gerechtvaardigd belang: wij verwerken persoonsgegevens op grond van een¬†gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.

3. Computer programma’s of systemen

KIK Marketing en Communicatie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen, waarin persoonsgegevens worden opgeslagen:
‚Äď Gripp
Dit is ons CMS systeem, waarin gegevens van klanten en leveranciers worden opgeslagen. Een verwerkers overeenkomst is afgesloten. Verder verwijzen we voor meer info naar hun eigen privacyverklaring.
‚Äď Bobmail
Het e-mail marketing systeem dat we gebruiken. Hierin staan gegevens van al onze relaties. Een verwerkers overeenkomst is afgesloten. Verder verwijzen we voor meer info naar hun eigen privacyverklaring.
‚Äď Outlook
Het bekende e-mail programma, waarin mails ook opgeslagen worden.
‚Äď Mihosnet
Dit is onze hostingpartij. Een verwerkers overeenkomst is afgesloten. Verder verwijzen we voor meer info naar hun eigen privacyverklaring.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

‚Äč

KIK Marketing en Communicatie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorie√ęn) van persoonsgegevens: tot aan het moment¬†dat iemand zelf aangeeft verwijderd te willen worden.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

KIK Marketing en Communicatie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. KIK Marketing en Communicatie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Dit gaat met name om Google Analytics. Hoe zij met privacy omgaan, is opgenomen in hun eigen privacyverklaring. Gegevens worden niet automatisch verwijderd.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

KIK Marketing en Communicatie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen
in de browser van je computer, tablet of smartphone. KIK Marketing en Communicatie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al ge√Įnformeerd over deze cookies en¬†hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.¬†Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies¬†meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen¬†van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:¬†https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KIK Marketing en Communicatie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons
een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kikmc.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. KIK Marketing en Communicatie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KIK Marketing en Communicatie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor de beveiliging van persoonsgegevens is het belangrijk om je website te voorzien van een SSL verbinding. Deze hebben wij: https://www.kikmc.nl. Daarmee worden gegevens via de contactformulieren versleuteld verstuurd. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kikmc.nl.

Markt 88
4701 PJ Roosendaal

0165 745 007
info@kikmc.nl

KvK: 61591262

En, wat is jouw KIK?

Neem contact op, vinden we leuk!

1 + 14 =